Endülüs denince ilk akla gelen medeniyettir, işte o medeniyetin sembolleri

 

 

Endülüs denince ilk akla gelen medeniyettir, o medeniyeti doğuran bilimdir

 

 

Medeniyet ise temizlik ile başlar.. İşte Endülüs hamamları..

 

 

Yine o meşhur Endülüs hamamları..

 

Yine o meşhur Endülüs hamamları..

 

Ve medreseler, İslam ilim ve medeniyetinin anarahimleri..

Garnata'da Yusûfiye Medresesi

 

Yusufiye Medresesi, avluiçi görünümü

 

 

Endülüs "hatt"ıyla yazılmış bir kitap

 

 

Endülüs'te tıp uygulama ve çalışmalarını simgeleyen bir temsil

 

 

Endülüslü (Yahudi asıllı) bilim adamı-filozof Kurtubalı İbn Meymûn (ö. 601/1204)

 

 

Endülüslü âlimlerden İbn Hazm (ö. 456/1064)

 

 

Endülüslü büyük filozof İbn Rüşd (ö. 595/1198)

 

 

Endülüslü eczacı/botanikçi ve tıp âlimi Ebû Cafer el-Gâfikî (ö. 560/1165)

 

 

Kültürel-medenî gelişmen,n olmazsa olmazı ticaret.. Endülüslü tüccarlar

 

 

Endülüslü bilim adamı İdrisî'nin (ö. 560/1165) bir haritası

 

 

Semerkand Câmiinde bir vâiz : Endülüs-İslam âleminde yaygın görüntülerden

 

 

Endülüs-İslam âleminde yaygın görüntülerden biri daha: Fakîhlerin toplantısı

 

 

Endülüslü Muhammed en-Nakkâs'ın (ö.351/962) usturlâbı

 

 

Endülüs'ün Kurtuba şehrinde, el-Vâdî'l-kebîr (Quadalgivir) nehri üzerinde

bir dev su çarkı (nâûre, noria)

 

 

Endülüs teknolojisinden bir parça..

 

 

Endülüs'te gelişen Yahudi Kabbala ezoterik doktrini

 

 

Endülüs'te gelişen Yahudi Alfabesi

 

 

Endülüs'te gelişen birlikte yaşama geleneğine (convivencia) bir örnek: Satranç oynayan Müslüman ve Hıristiyan

 

 

Bugün de yaşayan tipik tarihî Endülüs sokaklarından ikisi (Kurtuba)

 

 

Yine tarihî Endülüs sokaklarından birindeyiz

 

 

Asırlar sonra Garnata'da yeni bir cami..

 

 

Endülüs Medeniyetini insanlığın yegâne numunesi sayan

Roger Garaudy'nin kültür kafe'sindeyiz

 

 

Garaudy'nin kültür kafe'sinden başka bir görünüm

 

 

Endülüs'te değil, İspanya kültüründe gelişen bir olay: Boğa ile Dövüş Sanatı ya da boğa katletme vahşeti!

 

 

Boğa ile Dövüş Sanatı ya da boğa katletme vahşetinin sergilendiği arenalardan Malaga'daki..

 

 

Endülüs müziğini temel alarak gelişen Flamenko Müziği ve

onun ünlü ustalarından Paco Pena

 

 

Endülüs Flamenko Müziği eşliğinde yapılan Flamenko Dansı ve dansözleri

 

 

    

Bugünkü Endülüs'ün fiesta'larında rol alan çocuklar..