Halife III. Abdurrahman, bir Hıristiyan elçiyi kabul ederken..

 

 

Müslüman - Hıristiyan savaşlarından bir sahne

 

 

  

Solda Târık b. Ziyad ve sağda Hâcib el-Mansûr temsili

 

 

Müslümanlara karşı Hıristiyan Reconquista hareketini başlatan

ve ilerletenler: Pelayo, I. Alfonso, VI. Alfonso

 

 

Müslüman - Hıristiyan savaşlarından bir sahne

 

 

Müslüman - Hıristiyan savaşlarından bir sahne

 

 

     

Müslüman - Hıristiyan savaşlarından bir sahne ve bölge devletleri bayrakları:

Bugünkü Endülüs, İspanya, Portekiz, Fransa

 

 

  

Bir Müslüman askerî birliği - Kastilya-Leon Kralı III. Fernando

 

 

 

Hâcib el-Mansûr ve Santiago de Compostela Manastırı

 

 

Elmeriye (Almeria) Kalesi

 

 

Tuleytula'nın (Toledo) Müslümanlardan alınışını anlatan bir Hıristiyan temsil

 

 

Mülûkü’t-Tavâif Döneminde Endülüs (XI. Yüzyıl)

 

 

 

İşbiliye (Sevilla) Kalesi ve Sid (Seyyid)-Rodrigo Díaz de Vivar

 

 

Muvahhidler'in ve Endülüs'ün bilfiil bitişi: İkâb Savaşı, 1212

 

 

İkâb Savaşında düşman eline düşen İslam ya da Muvahhid-Endülüs sancağı

 

 

Murâbıtlar ve Muvahhidler Dönemlerinde Endülüs (XII. Yüzyıl)

 

 

Hıristiyan İspanya krallarından birinden eman dileyen Endülüs Müslümanları

 

 

Endülüste Muvahhidlerin Sonu ve Gırnata Sulatanlığı (XIII. Yüzyıl). Haritadaki oklar,

İspanyollar tarafındanGırnata Emîrliği üzerine yapılan saldırıların yönünü göstermektedir

 

 

İspanya-Sevilla Fuar Merkezinde, Garnata'nın işgalini anlatan bir tablo..

 

 

 

Endülüslülere Osmanlı yardımı konusunda önemli 3 padişahtan ikisi :

Sultan II. Bayezid ve Sultan II. Selim

 

 

2 Ocak 1492'de Endülüs'3 son veren kraliçe İzabel, aynı yıl Kristof Kolomb'u,

Amerika seferine çıkma izni vermek üzere el-Hamrâ Sarayında kabul ediyor

 

 

Hıristiyan İspanya zulmüne karşı İrili-ufaklı pekçok ayaklanma gerçekleştiren

mazlum Endülüslüler..

 

 

Endülüslülerin isyanlarında yatak olan yerlerden birisi: Cebelü’s-Selc veya

Cebelü Şüleyr'de (Sierra Nevada) el-Büşşerât (Alpujarras) Tepeleri

 

 

Endülüslülere Cezâyir Garp Ocakları vasıtasıyla yardım eden Kanuni Sultan Süleyman

 

 

   

Endülüs'ün düşüşünden sonra, Endülüslülere Engizisyon uygulayan

krallardan önemlileri: II. Karlos, III. Karlos ve II. Filip

 

 

Osmanlı ordusu bir kale kuşatması esnasında..