ENDÜLÜS TARİHİ

Endülüs’te İslam

Posted on:

GIRNATA’NIN DÜŞMESİNDEN XIX. YÜZYIL SONUNA KADARENDÜLÜS’TE İSLAM“ENDÜLÜS MİLLETİNE REVA GÖRÜLEN SOYKIRIMI VEBU MİLLETİN YÜZYILLARCA İSLÂMÎ İNANÇLARINI KORUMAK İÇİNVERDİKLERİ CESUR MÜCADELE” Prof.Dr. Muntasır Ali KETTANÎ(çev. Seyfettin Erşahin) Giriş XVI. VE XVII. YÜZYILLARDA ENDÜLÜS MÜSLÜMANLARINA YAPILAN SOYKIRIM, onların torunları ve diğer Batı Akdeniz Müslümanları tarafından asla unutulmayan tarihî öneme sahip bir suçtur. […]

ENDÜLÜS TARİHİ

Feryadnâme (1505)

Posted on:

Endülüs’ün Düşüşünden Sonra Endülüslülerin Sultan Bayezid’e Gönderdikleri Mektup ya da Feryadnâme (1505) (1) Efendimiz Halifemize dâim kerîm selam olsun! (2) Kafirleri alaşağı eden şerefli yüce efendimize selam olsun! (3) Heryerde Allah’ın yardımıyla zaferler ve mülkler kazanana selam olsun! (4) Şehirlerin en kıymetlisi İstanbul’a yerleşen efendimize selam olsun! (5) Allah’ın ordu […]

ENDÜLÜS TARİHİ

Endülüslülerin Osmanlıya Göçü

Posted on:

OSMANLI İLE İSPANYA ARASINDA ENDÜLÜSLÜLER VE ONLARIN OSMANLI ÜLKESİNE GÖÇLERİ(Bu kısım, bu yıl yeni çıkan şu kitabımızın özeti mahiyetindedir > Mudejares & Sefarades : Endülüslülerin Osmanlı’ya Göçleri, İz Yayıncılık, İstanbul 2007) Giriş Reconquista süreci üç safhada tamamlandı (1. Safha: 718-1085, 2. Safha: 1085-1238, 3. Safha: 1238-1492) ve 1492 yılında İspanya’da […]

ENDÜLÜS TARİHİ

1492’den Sonra Endülüs

Posted on:

Hıristiyan Hakimiyeti Altında Kalan Endülüslüler (Müdeccenler/Mudejares/Moriscos ve Yahudiler/Conversos)Endülüslü Yahudiler ile Müslümanların Hıristiyanlaştırılması, Engizisyon, Katliam ve Sürgün (Dinî – Etnik Temizlik ve Expulsion) Hıristiyan Hakimiyeti Altında Kalan Endülüslüler iki dinî topluluktan meydana geliyordu: Müslüman Müdeccenler ve Yahudiler. Irk olarak çoğunlukla Araplar ve Berberîlerden müteşekkil olan fakat daha çok Arap olarak bilinen […]

ENDÜLÜS TARİHİ

Endülüs’te Bilim

Posted on:

İspanya’nın Orta Çağ Hıristiyanları, Vizigotların son kralı Roderick’in, İber Yarımadası’nın Arap işgalini serbest bırakmaktan sorumlu olduğuna dair bir efsaneye sahipti, çünkü verdiği sözü hiçe sayarak, yemin etmemiş olduğu büyülü bir sarayın kapılarını açtı . kurcalamak için. Batı söz konusu olduğunda, Arap istilası büyülü bir sarayın kilidini aç. Roma İmparatorluğu’nun çöküşünün […]

ENDÜLÜS TARİHİ

Endülüs’ün Kaybı

Posted on:

İberya Yarımadasında Hıristiyan Krallıkların Doğuşu, İspanyol Reconquistası Karşısında Endülüs Devleti ve Endülüslüler Endülüs Devletinin İki Başşehri Kurtuba (1236) ve Gırnata’nın (1492) Düşüşü Başlangıçta Fransa içlerine kadar ilerleme hamlelerinden de anlaşılacağı üzere, Müslümanlar İspanya’da kalıcı olma niyetindeydiler. Ancak, Endülüs’e karşı Hıristiyan Reconquista hareketinin başlamasıyla Endülüs’te ilk kayıp meydana geldi: Aşturga’nın (Astorga) […]

ENDÜLÜS TARİHİ

Feryadnâme (1486-87)

Posted on:

Endülüs’ün Düşüşünden Önce Endülüslülerin Sultan Bayezid’e Gönderdikleri Feryadnâme (1486-87) Çıkan iner, kalkan düşer, her yükselişin var bir sonuNiçin bunca gurur maldan, mülkten, adtan sandan insanoğlu.Oluşta ne var ki olduğu gibi dursun, hiç değişmesin.Sen de gök gibisin, bir gün masmavi güneşlik, bir gün bulutlu. Bu dünya kime kalmış, yaramış ki kalsın […]

ENDÜLÜS TARİHİ

Endülüs Siyasi Tarihi : Fetih ve Reconquista

Posted on:

I. ENDÜLÜS ÖNCESİ İBERYA YARIMADASI/VANDALUCIA/İSPANYA (… – 711) VE AVRUPA Genel olarak İberya Yarımadası özelde ise İspanya, Akdeniz havzasında yer alan ülkelerle hemen aynı kaderi paylaşmış, yüzyıllar boyunca birçok kavim ve kültürlerin karşılaşma-kaynaşma sahası olmuştur. M.Ö. IV. yüzyılda Fenikeliler, sonra Grekler, ardından da Romalıların istîlâsına uğramıştır. Yerli halk arasında Hıristiyanlık […]

ENDÜLÜS TARİHİ

Endülüs Coğrafyası ve Yer Adları

Posted on:

İspanya, Portekiz ve Güney Fransa’nın içinde bulunduğu Batı Avrupa’nın Ortaçağ tarihi neredeyse Endülüs tarihi ile özdeş durumdadır. Endülüs, Müslümanların ilk İslam fetihleri sürecinde Kuzey Afrika’yı fethetmelerinden sonra 711 yılında çıkarma yaparak kısa zamanda nerdeyse tamamını ele geçirdikleri İberya Yarımadası’nın Müslümanlar tarafından benimsenen coğrafya ve devlet adıdır. Bugünkü bilimsel literatürde Türkçe […]

ENDÜLÜS TARİHİ

Endülüs’ün Anlamı Önemi

Posted on:

A. ENDÜLÜS’ÜN TARİHÎ TEMEL ÖZELLİKLERİ1) Coğrafî ve kültürel konum itibarıyla Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ile doğrudan ilişkili. 2) İslâmiyet’in siyasi-askerî güç ve medeniyet bakımından Ortaçağ’da ulaştığı zirve ve Batı Aydınlanması’nın değer kaynağı ve aracısı. 3) Avrupalı İslam. 4) İçerisinde 7 civarında ırk ve 3 büyük semavi din mensuplarını […]