ENDÜLÜS TARİHİ

Endülüs Siyasi Tarihi : Fetih ve Reconquista

Posted on:

I. ENDÜLÜS ÖNCESİ İBERYA YARIMADASI/VANDALUCIA/İSPANYA (… – 711) VE AVRUPA Genel olarak İberya Yarımadası özelde ise İspanya, Akdeniz havzasında yer alan ülkelerle hemen aynı kaderi paylaşmış, yüzyıllar boyunca birçok kavim ve kültürlerin karşılaşma-kaynaşma sahası olmuştur. M.Ö. IV. yüzyılda Fenikeliler, sonra Grekler, ardından da Romalıların istîlâsına uğramıştır. Yerli halk arasında Hıristiyanlık […]

ENDÜLÜS TARİHİ

Endülüs Coğrafyası ve Yer Adları

Posted on:

İspanya, Portekiz ve Güney Fransa’nın içinde bulunduğu Batı Avrupa’nın Ortaçağ tarihi neredeyse Endülüs tarihi ile özdeş durumdadır. Endülüs, Müslümanların ilk İslam fetihleri sürecinde Kuzey Afrika’yı fethetmelerinden sonra 711 yılında çıkarma yaparak kısa zamanda nerdeyse tamamını ele geçirdikleri İberya Yarımadası’nın Müslümanlar tarafından benimsenen coğrafya ve devlet adıdır. Bugünkü bilimsel literatürde Türkçe […]

ENDÜLÜS TARİHİ

Endülüs’ün Anlamı Önemi

Posted on:

A. ENDÜLÜS’ÜN TARİHÎ TEMEL ÖZELLİKLERİ1) Coğrafî ve kültürel konum itibarıyla Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ile doğrudan ilişkili. 2) İslâmiyet’in siyasi-askerî güç ve medeniyet bakımından Ortaçağ’da ulaştığı zirve ve Batı Aydınlanması’nın değer kaynağı ve aracısı. 3) Avrupalı İslam. 4) İçerisinde 7 civarında ırk ve 3 büyük semavi din mensuplarını […]

ENDÜLÜS TARİHİ

Endülüs Kronolojisi

Posted on:

300      Altı yüzyıl sürecek olan Orta Amerika yerli kültürlerinin “klasik” döneminin başlaması 378-450 Hunlar’ın Orta Avrupa’yı istilası üzerine Gotlar, Burgonyalılar, Vandallar, Anglosaksonlar ve öteki Germen halklarının Roma topraklarına gelmeleri Roma İmparatorluğunun büyük barbar akınlarıyla çökmesi ve bir daha toparlanamaması Germen akınları ve bu akınların Latin dünyasında yol açtığı kargaşa üzerine, […]

ENDÜLÜS TARİHİ

Endülüs Tarihi

Posted on:

Endülüs Tarihine Giriş Endülüs tarihi tarihin en görkemli medeniyetlerinden birinin tarihidir. Endülüs Tarihi özet olarak eğitim, sanat ,siyasi bir çok yönden değerlendirmemiz gereken bir tarihtir. Endülüs hükümeti böyle bir hoşgörü gücü kullanarak İspanya’yı 9 yüzyıl boyunca kontrol etti. Araplar, Endülüs üzerinden Avrupa’ya batı yakasından girmelerinin bir sonucu olarak Endülüs olarak […]